سفارش تبلیغ
صبا

هم‏پرسه با افلاطون

هرگز نباید تصور کرد چون چیزی برای ما واضح است پس حتما برای فردی دیگر نیز واضح است.


دوشنبه 94 فروردین 10 :: 6:3 عصر:: نظرات ( )