سفارش تبلیغ
صبا

هم‏پرسه با افلاطون

او گفت که خودشیفتگی در حال افزایش است؛ علت این افزایش تا حدودی تفوق‌داشتنِ جنبشِ «اعتماد به نفس» در ربع قرن گذشته است. هنگامی که این جنبش در دهة 1980 آغاز شد، مدعی بودند خود-انگارة بهبودیافته به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا در مدرسه بهتر باشند و در مقابل وسوسة رابطة جنسیِ پیش از ازدواج نیز مقاومت بیشتری از خود نشان بدهند. اما اکنون مردم دارند می‌فهمند که تقویت مثبتِ بی‌حد و حصر ضرورتاً چیز خوبی نیست. 

او همچنین گفت: «اگر تمام آنچه تو، به‌عنوان یک کودک، دریافت می‌کنی بازخوردهای مثبت باشند و موفقیت‌ات مبتنی بر دستاوردی واقعی نباشد، انگیزة کافی برای سخت‌کوشی نخواهی داشت». 


پنج شنبه 92 فروردین 22 :: 12:56 صبح:: نظرات ( )