سفارش تبلیغ
صبا

هم‏پرسه با افلاطون

جامعه‌شناسان گاهی در بررسی پدیده رواج «معنویت» از تعبیر «معنویت مبتنی بر زندگی انفسی» در مقابل «دین به‌منزله زندگی» استفاده می‌کنند. در این معنویت، توجه فرد بیشتر به درمانگری، بهبودی خویش و طلب سعادت و خوشی به شیوه‌های گوناگون و بدون اتکا یا توجه به واقعیتی متعال معطوف است، و روشن است که «دین» همواره معطوف به امر متعال (به‌ویژه خدای شخص‌وار) است. (1)
(1) نقل از: مقاله «مرز نوین علم و دین»، هفت‌آسمان، شماره 48.


جمعه 90 اردیبهشت 2 :: 10:34 عصر:: نظرات ( )